Bel: 06 51352436 | 06 55388921

HOME -
Jaap Nawijn

Jaap Nawijn

Bestuurlijk en Politiek Adviseur

Vanaf mijn dertigste ben ik actief geweest in de lokale en provinciale politiek. In Heemstede o.a. drie en halve termijn als raadslid en twee termijnen als lid van Provinciale Staten van Noord Holland, beide voor de VVD. Daarnaast was ik o.a. interim-manager op verschillende domeinen bij de gemeenten Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Haaren. In 2003 werd ik benoemd tot burgemeester van Ouder-Amstel. Vanaf 2007 was ik vijf en een half jaar burgemeester van Heemskerk en in 2012 zes en een half jaar burgemeester van de fusie -gemeente van Hollands Kroon. 
Altijd heeft bij mij ‘de mens’ voorop gestaan en in mijn werkzaamheden als burgemeester heb ik daar ook naar gehandeld. Oog voor de medemens zonder rangen of standen. Altijd geloven in de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Positief in het leven staan en zoveel mogelijk mensen bij je werk betrekken, dat was o.a. één van mijn missies en dat is het nog steeds! 

Onbewust ben ik wel een spraakmakende burgemeester geweest omdat ik iemand ben met ideeën, ik heb een mening en ga graag uitdagingen aan. Ik ben niet bang voor een oordeel van anderen en zeker niet van de media. Eerlijkheid duurt het langst. Met humor en een open houding bereik je veel. Bij mij is het glas nooit half leeg maar altijd half vol. 

Door mijn ervaring als burgemeester heb ik heel veel mensen ontmoet en is mijn mensenkennis verder ontwikkeld. Graag adviseer ik een ieder die ambitie heeft voor een bestuurlijk ambt. Ik denk graag mee als sparringpartner vanuit mijn opgedane kennis en kunde aangaande lastige bestuurlijke- en of politieke onderwerpen en kwesties.
Contact Jaap

Coach Matching Affairs / Sparringpartner

Het is voor mij een bijzondere uitdaging om mensen, die politiek gevoel hebben en politieke ambities nastreven, te adviseren en te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld ook, hoe om te gaan met de  media. 

Ik heb oog voor verschillende bestuurlijke en politieke vraagstukken. Ik handel in beginsel vanuit een open houding en ga er vanuit dat mensen in hun handelen dicht bij zichzelf blijven. Authenticiteit is voor mij altijd de sleutel voor geloofwaardigheid. 

Verandering in bestuurlijk denken bijvoorbeeld, is altijd weer een uitdaging. Er wordt al jaren gesproken over deregulering. Het terugbrengen van onnodige regelgeving en minder bureaucratie. Maar tegelijkertijd wordt er nog te vaak niet naar gehandeld.   

Zo heb ik in Hollands Kroon het initiatief genomen tot de inperking van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Net als in de meeste gemeenten stonden daar veel overbodige of niet meer ter zake doende regels in. Het resultaat is een reductie van 70%. Een vereenvoudiging ter hand nemen zal wel altijd moeten gebeuren met respect voor de ‘couleur locale’ van de desbetreffende gemeenten. In Hollands Kroon de aanzet daartoe gegeven en inmiddels ingevoerd, zullen ongetwijfeld meerdere gemeenten volgen.

Ik weet mensen te binden en te enthousiasmeren en heb een groot netwerk in bestuurlijk Nederland. 

Naast coach adviseer ik een aantal bedrijven hoe om te gaan met lokale overheden.

In Oegstgeest zet in mij in als taalcoach via een vrijwilligersorganisatie. Het is leuk om mensen die uit het buitenland komen en in Nederland een nieuwe toekomst willen opbouwen de Nederlandse taal te leren. Daarnaast is het heel interessant en leerzaam om in gesprek te zijn met mensen met verschillende culturele achtergronden.